Asigurare CMR

Asigurare CMR - raspunderea transportatorului in calitate de caraus

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea răspunderii civile a Asiguratului, angajată conform legii, pentru daunele cauzate Beneficiarilor unui transport rutier de bunuri, efectuat de Asigurat cu autovehiculele sale (conduse de prepuşii săi şi menţionate expres în Specificaţia Poliţei), în baza contractului de transport international (Convenţia C.M.R.) sau intern.

Transport international: Asigurarea acoperă contractele de transport de mărfuri, cu autovehiculele pe şosele, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru descărcare conform clauzelor acestora, sunt situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară semnatară a Convenţiei internaţionale C.M.R.

Transport intern: Asigurarea este valabilă numai în cazul în care locul primirii bunurilor şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt ele prevăzute în contract, sunt situate în Romania, iar transportul nu depăşeşte frontiera de stat a României.

Răspunderea transportatorului: prejudiciile asigurate sunt cele care derivă din prevederile art. 17 şi art. 23 din Convenţia CMR, codul civil si conditiile de asigurare.

Riscul de furt poate sa fie acoperit cu acceptul asiguratorului (clauza speciala).

Asigurarea CMR se poate incheia fie pe cap tractor (Autoutilitara), fie pe semiremorca, in functie de solicitare.


CMR Corporate

Obiectul raspunderii preluate de polita CMR Corporate este acelasi cu cel al politei CMR Clasic, si anume răspunderea civila a asiguratului, in calitate de transportator, pentru mărfurile transportate pe căi rutiere, cu vehiculele rutiere menţionate expres în poliţa de asigurare.

Asigurarea CMR Corporate este destinată Transportatorilor care au Cifra de afaceri > 2,5 mil EUR ( realizata pe anul anterior/ estimata pentru anul de asigurare). Asigurarea CMR  optimizeaza acoperirea transportatorului, indiferent de numarul si vehiculele din parcul auto.

Acoperire teritoriala

  • Intern
  • International
  • Asigurare pentru marfuri transportate in regim de cabotaj

Limita de raspundere:

  • in agregat pe perioada asigurata poate fi pana la de 3-5 ori limita raspunderii pe eveniment;
  • pe eveniment se alege dupa analizarea riscului in ansamblul lui si se stabileste conform nevoilor Asiguratului. Nu exista nici o problema in a avea limite mari, dar daca situatia o impune.

Riscurile asigurate sunt aceleasi cu cele din polita clasica: avarii produse marfurilor pe timpul transportului si intarzieri la livrare. Avantajul CMR Corporate este acela ca acopera orice configuratie a clauzelor, astfel incat sa corespunda nevoilor Asiguratului.

TOP