Biciclete şi/sau trotinete electrice

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea de biciclete şi/sau trotinete electrice - Este o asigurare facultativă de răspundere civilă a persoanelor fizice.

Ce se asigură?

Daune materiale și vătămări corporale / deces cauzate terţilor, de fapte comise:

 • din culpă de către Asigurat sau alte persoane incluse opţional în noţiunea de Asigurat.
 • de evenimente petrecute, atât la domiciliul/reşedinţa Asiguratului, cât şi în afara acesteia, pentru care acestea răspund civil
 • de către animalele domestice deţinute de Asigurat
 • asiguratul/ utilizatorul de biciclete şi/sau trotinete electrice;


 

Cheltuielile efectuate de către Asigurat sau alte persoane incluse în noţiunea de Asigurat în procesul civil în situaţia în care acestea au fost obligate la repararea prejudiciului cauzat;


 

Cheltuielile efectuate de către terţul păgubit în procesul civil în situaţia în care Asiguratul sau alte persoane incluse în noţiunea de Asigurat au fost obligate la plata unor despăgubiri prin hotărâre judecătorească definitivă.

Ce nu se asigură?

 • Daune la bunurile proprii şi/sau aflate în grija, custodia, controlul Asiguratului;
 • Prejudiciile cauzate cu intenţie;
 • Amenzi și penalități;
 • Daune provenind din sau în legătură cu răspunderi profesionale, administrative sau exercitarea unor calităţi oficiale sau lucrative;
 • Daune cauzate direct sau indirect de activităţi de construcţii, consolidări sau demolări efectuate de Asigurat sau de altă persoană
  fizică sau juridică la domiciliul / reşedinţa Asiguratului;
 • Daune cauzate ca urmare a războiului, grevelor, actelor de terorism;
 • Daune provocate în timp ce Asiguratul se afla sub influenţa narcoticelor, substanţelor excitante sau alcoolului;
 • Pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daunele morale;
 • În cazul răspunderii rezultând din utilizarea de biciclete şi/sau trotinete, nu sunt acoperite daunele:

 1. cauzate în timpul deplasării în afara pistelor special amenajate, pe drumurile şi în zonele unde asemenea piste exista;
 2. daune cauzate de utilizarea simultană de către mai multe persoane.


 

Există restricții de acoperire?

În cazul persoanelor incluse opţional în noţiunea de Asigurat - persoane care locuiesc în mod statornic împreună cu Asiguratul sau aflate ocazional la domiciliul / reşedinţa acestuia - sunt acoperite daunele cauzate terţilor de fapte comise sau evenimente petrecute doar la domiciliul/reşedinţa Asiguratului;

În cazul răspunderii rezultând din utilizarea bicicletelor şi/sau trotinetelor electrice:
Nu sunt acoperite daunele:
– produse de Asigurat sau persoana pentru care răspunde legal cu vârsta mai mica de 14 ani urmare a utilizarii bicicletelor sau trotinetelor electrice;
– cauzate de utilizarea trotinetelor sau bicicletelor electrice a căror viteză maximă prin construcţie depăşeşte 25 km/h;

Se aplică o sublimita pe întreaga perioadă de asigurare de 1.000 EUR.

Unde beneficiez de asigurare de biciclete/ trotinete?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

​Declaratie de conformitate privind protectia datelor cu caracter personal http://asigurariag.ro/declaratie-de-conformitate-privind-prelucrarea-datelor-personale/

TOP